logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
info@elatedthemes.com
Eighth Avenue 487, New York
Instagram Feed
Search

Fine Dining

มื้ออาหารแบบตะวันตก มีทั้งหมด 6 มื้อจริงหรือ? มีอะไรบ้าง ?

ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทาน วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศมักมีดีเทลรายละเอียดที่แตกต่างกันไป โดยพื้นฐานที่เราทุกคนคุ้นเคยและมักรับประทานกันเป็นประจำแบ่งได้หลัก ๆ ออกเป็น 3 มื้อ ได้แก่ อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ซึ่งเป็นการแบ่งมื้ออาหารตามแบบตะวันออก แตกต่างกับมื้ออาหารแบบตะวันตกที่แบ่งออกเป็น 6 มื้อด้วยกัน ได้แก่ มื้อเช้า มื้อว่างเช้า มื้อกลางวัน มื้อว่างบ่าย มื้อเย็น และมื้อค่ำ ทั้งนี้เหตุผลที่ชาวตะวันตกต้องแบ่งมื้ออาหารออกถึง 6 มื้อ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในโซนประเทศเหล่านั้นมีอากาศหนาวเย็นหรือถึงขั้นอุณหภูมิติดลบ ทำให้ผู้คนต้องการพลังงานที่มากกว่า โดยจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนั่นเอง ฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวัฒนธรรมมื้ออาหารแบบที่ชาวตะวันตกส่วนใหญ่นิยมรับประทานอะไรกันบ้าง มื้ออาหารแบบตะวันตก แบ่งออกเป็น 6 มื้อ มื้อเช้า  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ มื้อเช้าแบบอังกฤษ:  เวลาตั้งโต๊ะหรือบริการโดยส่วนใหญ่ 06.00 - 09.00 น. อาหารเช้าแบบยุโรปนิยมทานอาหารแบบเบา ๆ ก่อน...